Co způsobuje vlnění koberce od stěny ke stěně?

Mám před malováním odstranit z koberce všechny vlnky?

Avšak v případech, kdy je koberec silně prohnutý, může být nutné provést opatření k odstranění všech zvlnění (viz níže). Chcete-li snížit pravděpodobnost, že se váš koberec ve vlhkých podmínkách vyboulí, spusťte během letních měsíců klimatizaci.

Proč se můj koberec při natahování láme?

Pokud máte co do činění s mírným případem vlnění způsobeného vlhkostí, koberec se může vrátit na normální úroveň rovinnosti, když se okolní vlhkost vrátí na svou typickou úroveň. Při silném vyboulení však možná budete muset přezky odstranit opětovným roztažením, o čemž pojednáme níže.

Leave a Reply