Jak dlouho by měl koberec vydržet, než je potřeba ho natáhnout?

Proč se mi mačká koberec?

Nesprávná instalace koberce Pokud instalátor nenapnul koberec dostatečně pevně, může se mírně uvolnit, což by mohlo způsobit jeho zvlnění. V ideálním případě by měl být koberec během instalace natažen pomocí elektrického natahovače, což sníží pravděpodobnost vybočení.

Kdy je čas položit koberec k odpočinku?

Po 10 letech se na hlavních chodnících objeví známky opotřebení a vlákna koberce začnou ztrácet svou texturu a chomáč. Pokud se přistihnete, že čistíte koberec znovu a znovu a nedosahujete požadovaných výsledků, možná je čas položit koberec na odpočinek.

Jak často byste měli vyměnit koberec?

Jak víte, koberec zůstává na podlaze, dokud nedosáhne svého limitu, kdy je třeba jej vyměnit. Při určování životnosti koberce samozřejmě hraje důležitou roli návštěvnost a okolní podmínky, ale nejčastěji je potřeba koberec vyměnit po 7 až 8 letech.

Leave a Reply