Jak dlouho trvá položení koberce?

Jak dlouho trvá instalace 1000 čtverečních stop koberce?

Je obtížné předpovědět správný čas pro instalaci koberce, protože je třeba vzít v úvahu mnoho proměnných. Ve většině případů trvá instalace 1000 čtverečních stop koberce asi jeden den. Standardní montážní tým koberců dokáže položit 14 metrů koberce každou hodinu.

Kolik koberce lze položit za den?

I když se doba instalace bude lišit, většina týmů může mít 1 000 čtverečních stop koberce nainstalováno během jednoho dne nebo méně. Tento odhad však ovlivňuje několik faktorů.

Leave a Reply