Jak rychle roste plíseň ve vlhkém koberci?

Jak dlouho trvá, než se plíseň vyvine?

Jak rychle plísně rostou? Obecně platí, že plíseň může výrazně růst během 24 až 48 hodin po poškození vodou. Plíseň se může zmocnit vašeho domova a rychle se rozrůst do 12 dnů, pokud má ideální podmínky, které potřebuje k prosperitě.

Musím vytáhnout mokrý koberec?

OSHA uvádí obecné pravidlo, že pokud byl porézní materiál mokrý déle než 48 hodin, je nejlepší jej odstranit a vyměnit. Proto je důležité koberec co nejrychleji sušit. Vzhledem k tomu, že koberec je porézní, dřevěné podklady a sádrokartonové desky mohou navlhnout a poškodit se tak, že se neopravitelně poškodí.

Nahrazuje pojištění mokrý koberec?

Většina pojistek domácnosti pokrývá náhodné vypuštění nebo přetečení vody ze spotřebiče. Dokud byla vaše pračka v dobrém stavu a přetečení nebylo důsledkem opotřebení nebo stáří, vaše pojištění domácnosti by mělo pokrývat výměnu vašeho koberce.

Leave a Reply