Jak vypočítat náklady na instalaci koberce?

Jak vypočítáte cenu za čtvereční stopu koberce?

Vynásobte celkový počet čtverečních stop cenou za čtvereční stopu koberce. Pokud vycpávka není zahrnuta, vynásobte cenu vycpávky celkovým počtem čtverečních stop a poté přidejte výsledek k celkovým nákladům na čtvereční stopu koberce.

Jak určíte lineární nohy pro koberec?

Sečtěte délky všech proužků. Přidejte 6 palců pro každý pruh, abyste započítali další koberec potřebný k dokončení konců. Číslo, které získáte, je počet lineárních stop koberce, které potřebujete. Například pro 16 stop široký koberec a místnost 32 x 64 stop byste měli 64 stop plus 64 stop se rovná 128 stopám celkem.

Leave a Reply