Kolik čtverečních yardů je místnost 10×12?

Kolik čtverečních stop je 8×12?

Vynásobte 12 x 8 = 96 čtverečních stop pro každou stěnu, poté vynásobte 96 x 4 (protože existují čtyři stěny po 96 čtverečních stopách) = 384 čtverečních stop pro místnost.

Jak vypočítáte yardy?

Jděte po délce trávníku a počítejte s tím, že jedno tempo se rovná asi 3 stopám. Totéž udělejte s šířkou trávníku. Poté vynásobte délku šířkou a dostanete se k součtu. Při výpočtu celkové plochy vašeho trávníku nezapomeňte odečíst plochu vašeho domu a příjezdové cesty.

Kolik čtverečních stop má kůlna 10×8?

10×8 přístřešků. Rozloha: 80 čtverečních stop

Jak vypočítáte yardy od stop?

Chcete-li převést měření stopy na měření yardu, vydělte délku převodním poměrem. Délka v yardech se rovná počtu stop děleno 3.

Co myslíš tím čtvercovým yardem?

Definice čtvercového yardu : jednotka plochy rovnající se čtverci dlouhému jeden yard na každé straně – viz Tabulka vah a rozměrů.

Leave a Reply