Vysušuje studený vzduch koberce?

Pomůže studený vzduch vysušit koberec? Koberce schnou nejlépe, když jsou vystaveny teplému a suchému vzduchu, například za slunečného letního dne. Při použití studeného vzduchu, jako je klimatizace, bude trvat déle, než se důkladně

Měli byste naklonit vrstvy koberce?

Povoluje Home Depot spropitné? V Home Depot je spropitné přísně zakázáno. Pokud je však poskytovatel služeb dodavatel třetí strany, nemusí se řídit zásadami Home Depot. Kolik dostávají stěhováci spropitné? Obecným pravidlem je spropitné

Jak moc jsou koberce špinavé?

Jsou koberce opravdu tak špinavé? Koberce jsou lapačem nečistot, na kterých ulpívají roztoči, chlupy domácích zvířat, moč zvířat, odumřelé kožní buňky, prach, hmyzí výkaly, slupky hmyzu, bakterie, plísně, těkavé organické sloučeniny a mnoho